Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 
 
 


 

Időpont: 2017. június 29. csütörtök

Helyszín: AGÓRA – Együd Árpád Kulturális Központ (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.)

 

 

14.00 - 15.30

Polgármesteri köszöntő

Elnöki megnyitó és megemlékezés

Köszöntések

Gyermekműsor

Kitüntetések átadása

 

 

15.30 - 15.45   SZÜNET

 

 

15.45 - 16.10

Előadás címe: A gyógypedagógus szakmai identitásának kialakulása − képzésmódszertani szempontok

Előadó neve: Mesterházi Zsuzsa, ny. főiskolai tanár

Delegáló intézmény, munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGYK), Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: A gyógypedagógus szakmai szerepeinek és felkészültségének tradicionális elemei. A gyógypedagógiai szakterület, a gyógypedagógia tudomány és a gyógypedagógus-képzés strukturálódásának folyamata és mai állapota. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szak és szakirány kialakulása. A szakirány aktuális képzési követelményei (ismeret, képesség, attitűd, felelősség), a szakirányon végzettek alkalmazási területei. A gyógypedagógus-szerep változásai (elvárások, tevékenységek, értékek). A szakmai identitás értelmezése és kialakulásának elősegítése a képzési folyamatban. Az identitásalakulás képzés-módszertani szempontjai: (1) a szakirány alapismereteinek fókuszpontjai, (2) szaknyelv használata, (3) folyamatok, változások felismerése, értelmezése (4) gyakorlat-közeliség, (5) biográfiai szemlélet, (6) hiteles tudásközvetítés, (7) személyes nézetek, szakmai értékek, pályakép.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

16.10 - 16.35

Előadás címe: A befogadó intézményekkel kialakított együttműködés lehetőségei a szakértői bizottsági feladatellátásban

Előadó neve: Metzger Balázs általános főigazgatóhelyettes

Delegáló intézmény, munkahely: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Budapest

Összefoglalás: A pedagógiai szakszolgálati tevékenység részeként folytatott szakértői bizottsági feladatellátás országos, megyei és járási keretek között valósul meg. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók esetében a végső cél a megfelelő komplex ellátást biztosító intézményi háttér megléte. A jogi szabályozás megteremtette ennek feltételeit, kiemelten a sajátos nevelési igényű gyermekek esetén, az ellátás sikeressége azonban csak a résztvevők együttműködésével szavatolható. Az előadás a mindennapok gyakorlatában sok problémát hordozó rendszer működésének újabb tapasztalatait, fővárosi modelljét mutatja be.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

16.35 - 17.00

Előadás címe: Az Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció helye a gyógypedagógiában

Előadó neve: Prónay Beáta, főiskolai docens, dr. Németh Tünde, Góczán-Szabó Ildikó gyógypedagógus - klinikai szakpszichológus, dr. Danis Ildikó

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, EMMI, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

Összefoglalás: A gyermek pszichoszociális és érzelmi fejlődését születéstől kezdve számos kedvezőtlen körülmény befolyásolhatja. Ezek lehetnek többek között átélt stresszhelyzetek és különböző típusú testi – lelki traumák (pl. atipikus és megkésett fejlődés), a szülők kiegyensúlyozatlan pszichés állapota és saját negatív gyermekkori tapasztalatai, esetleg az anya pszichotikus megbetegedése és/vagy személyiségzavara. Mindezen problémák előidézhetik érzelmi- és viselkedésszabályozási (regulációs) zavarok és kapcsolati problémák megjelenését. A szülő és a gyermek oldaláról, valamint az interakciók kisiklásából adódó problémák feltárása és ezek megoldására irányuló egyre szélesebb körben használt módszer az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció. Ennek a módszernek a jellemzőit és lehetőségeit mutatja be előadásunk érintve az atipikus fejlődést is.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

19.00 -       TÁRSAS VACSORA

Helyszín: Bárczi Gusztáv Módszertani Központ (Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2.)