Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Garai Szilvia

Üléselnök: Csocsán Emmy

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Halmozottan sérült kisgyermekek komplex fejlesztése

Előadó neve: Borhy Ágnes, gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye

Összefoglalás: Előadásomban bemutatom intézményünket és a 0-5 éves korú halmozottan - látási, mozgási, értelmi és beszéd - sérült kisgyermekek komplex fejlesztésében általam alkalmazott terápiákat, melyeket fotókkal és videóval illusztrálok.

Complex development of cumbersome injured young children

Agnes Borhy, special education teacher

Pedagogical Service of the Metropolitan Academy of Examinations, Educational Consultant, Early Developer, Educational and Career Member Institution

Abstract: In my presentation I will give an introduction of our institution and I will talk about therapies in the complex development of the 0-5 year old MDVI children (with vision, moving, intelligence and speech disabilities) which I will supplement with photos and video.

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: „Kimondom, amit szeretnék!” - az I-Express Myself nemzetközi projekt bemutatása és tapasztalatai (ERASMUS+)

Előadó neve: Gáspár Nóra, a projekt magyar koordinátora

Delegáló intézmény, munkahely: Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona

Összefoglalás: Az információs- és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása halmozottan fogyatékos látássérült gyerekekkel (MDVI). Az I-Express bemutatása: IKT képességek mérésére szolgáló felmérő eszköz halmozottan sérült látássérült tanulók esetében, akiknek mentális életkora 0 és 4 év között van. Betekintés a Vakok Iskolájának nemzetközi munkájába.

Introduction of the I-Express myself Erasmus+ project

Nóra Gáspár, project coordinator on behalf of the Hungarian partner

School for the Blind, Budapest

Abstract: Using ICT with MDVI students. Presenting ’I-Express”: a tool to assess ICT skills with MDVI children with mental age from 0 to 4 years. Giving an insight into the international work of the School for the Blind, Budapest.

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Az agyi eredetű látássérülés és a hazai ellátórendszer vonatkozásai

Előadó neve: Krähling Katalin, egyetemi hallgató

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Összefoglalás: Az agyi eredetű látássérülés etiológiája és tünettana. A felismerés és a segítségnyújtás lehetőségei. A hazai ellátórendszer bemutatása egy közelmúltbeli kutatás alapján.

Cerebral visual impairment and the implications of the Hungarian service system

Katalin Krähling, university student

Eötvös Loránd University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education, Budapest

Abstract: The etiology and symptomatology of cerebral visual impairment. The possibilities of more conscious recognition and assistance. Review of the Hungarian service system based on a recent study.

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Látássérült gyermeket nevelő szülők erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése

Előadó neve: Kiss Erika, PhDs

Delegáló intézmény, munkahely: SOTE Mentálhigiéné Intézet, Budapest

Összefoglalás: A látássérült gyermeket nevelő családok adaptív viselkedése, segítő és gátló tényezők. A vakság, illetve a gyengénlátás hatása a kapcsolatokra. A társuló fogyatékosság, valamint a SES szerepe az adaptív működésben.

Sociological and mental health aspects of the resources of visually impaired children’s parents

Erika Kiss, Phds

Institute of Mental Health, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Abstract: The adaptation in families raising visually impaired children. Protective factors and risk factors. The effects of blindness and low vision on family relationships. The role of additional disabilities and SES in adaptive functioning.

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: Mégis ő hogy illik be a képbe?

Előadó neve: Gyulai Andrea, osztályfőnök és Katona Krisztina, igazgatóhelyettes

Delegáló intézmény, munkahely: Vakok Általános Iskolája, Budapest

Összefoglalás: Egy „jó gyakorlat” bemutatása egy 11 éves aliglátó magatartásproblémás fiú közösségbe illesztésének példáján keresztül. Általános alapelvek a csoport és a pedagógusok kiválasztásához, a tananyagtartalom megválasztásához, a magatartásformáló módszerekhez és a közösségi élet szervezéséhez. Kulcsfontosságú faktorok a sikeres megküzdésben. Kilépés a szakmai komfortzónából.

How he fits in?

Andrea Gyulai, classroom teacher and Krisztina Katona, assistant director

School for the Blind, Budapest

Abstract: Presenting a good practice showing a case of a 11-year-old low vision boy exhibiting major behaviour difficulties. General principles to choose the right class, teachers, educational content, behaviour modification methods and to build up milieu as well. Key factors in adaptive functioning. Leaving the professional ”comfort zone”.

 

 

10.40 - 11.00

Előadás címe: "Mire jó egy pszichológus az iskolában?” Gondolatok a pszichológiai-pszichiátriai ellátásról a gyógypedagógiai intézményekben

Előadó neve: Fazekas Ágnes, pszichológus

A budapesti Gyengénlátók Általános iskolájának korábbi pszichológusa

Összefoglalás: Három nehéz eset kapcsán a pszichológus szerepét, helyzetét mutatom be a speciális iskolákban. A szakma mellett a döntéshozók érdeklődését is szeretném felkelteni a sérült gyerekek ellátása érdekében. 

"Why is a psychologist useful in a school?” Thoughts on psychological-psychiatrical care in special schools

Ágnes Fazekas, psychologist

Ex school psychologist in the Elementary School for Low Vision Children, Budapest)

Abstract: I present the role of psychologist in special schools based on three difficult cases, Besides the professionals I also would like to raise the interest of the decision makers for the sake of disabled children care as.

 

 

11.00 - 11.20   KÁVÉSZÜNET

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: A segédeszközök új generációja – Apple termékek a látássérült emberek szolgálatában

Előadó neve: Gombás Judit PhD

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Összefoglalás: Az Apple termékek használata látássérült személyek körében. IOS alapbeállítások, és a látássérült emberek mindennapjait megkönnyítő alkalmazások: BlindSquare, VoiceDream, ColorDetect, Color ID Free, MBraille.

The new generation of digital aids – Apple products helping people with visual impairment

Judit Gombás PhD

Eötvös Loránd University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education, Budapest

Abstract: Usage of Apple products among users with visual impairment. IOS settings and apps designed to support individuals with visual impairment in their daily activities, work and studies: BlindSquare, VoiceDream, ColorDetect, Color ID Free, MBraille.

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Száz éve a vak és gyengénlátó emberek szolgálatában - Bemutatkozik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Előadó neve: Dr. Nagy Sándor, elnök

Delegáló intézmény, munkahely: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Összefoglalás: Az előadás bemutatja a 100 éves szervezet megalakulásának célját, körülményeit, a szervezeti változásokat. Ismerteti a Szövetség szolgáltatásait látássérültek és családjaik számára, valamint bemutatja a centenáriumi év eseményeit.

One Hundred Years of serving Blind and Partially Sighted People - Introduction of the Hungarian Federation of the Blind and Partially Sighted

Sándor Nagy Dr., chairman

Hungarian Federation of the Blind and Partially Sighted

Abstract: Presentation of the circumstances and purposes of the foundation of the hundred year old organization, as well as the organizational changes since then. Introduction of the services offered to Visually Impaired people and their families. Events of the Centenary Year.

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: Társasjáték a Braille-írás népszerűsítésére látók és látássérültek számára

Előadó neve: Bieber Mária, gyógypedagógus, a játék kifejlesztője

Delegáló intézmény, munkahely: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Összefoglalás: A játéktevékenység szerepe az integráció segítésében. A Braille írás szerepe a XXI. században. A társasjáték témakörei: Braille életének megismertetése, tájékozódás a hatpontrendszerben, kultúrtörténeti érdekességek bemutatása.

Board game for promoting Braille for people with and without visual impairment

Mária Bieber, special education teacher, developer of the game

Hungarian Federation of the Blind and Partially Sighted

Abstract: Role of play in aiding the inclusion. Braille writing system in the 21.st century. Topics presented in the game: life of Louis Braille, the six-dot system, culture-historical curiosities.

 

 

12.40 - 13.20   EBÉDSZÜNET