Gyökerek és szárnyak – összefoglaló az 50 éves MAGYE ünnepi elnökségi üléséről

50 évvel ezelőtt, 1972. február 12-én volt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete alakuló ülése. Ennek a jubileumnak a jegyében került sor az 50 éves Egyesület nemrégiben megválasztott új elnökségének ünnepélyes bemutatkozására 2022. március 30-án, a Vakok Iskolája Nádor termében.

A rövid zenei bevezető után, amelyet az iskola növendékei adtak elő, a díszvendégek hozzászólásai következtek.

Elsőként dr. Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerület vezetője köszöntötte a jelenlévőket, aki szerint a legjobb helyszínt választottuk az ünnepléshez, mivel ebben a tankerületben van a legtöbb gyógypedagógiai intézmény az országban.

A köszöntés után Dr. Gereben Ferencné, a leköszönő elnök adta át képletesen a stafétát az új elnöknek, az új elnökségnek. Elnökasszony kiemelte a szervezet sokszínűségét és rugalmas alkalmazkodóképességét, amivel képes volt a társadalmi és szakmai változásokra reagálni. Szavai szerint az Egyesület a „gyógypedagógiai tradíció hordozója”, tevékenységét a szakmai folyamatosság-tudat kíséri végig. Ezek a gyökerek azok, amelyekhez kapcsolódva „együtt vagyunk erősek”, a különféle szakterületek képviselőinek együttes gondolkodása fogja megtartani a következő 50 évben is a MAGYE-t. Beszédének végén felvázolta, hogy milyen sok teendő vár az új elnökségre, amelyhez sok erőt és kitartást kívánt.

Ezután következett az újonnan megválasztott elnök, Reményi Tamás beszéde. „Egyesületünk dicső múltjáról, szorgos jelenéről és reményteljes jövőjéről” szólva ismertette az egyesület alapítására vonatkozó egykori 5 pontos indoklást, és ennek mentén mutatta be az egyesület múltbeli, jelenlegi és jövőbeli feladatait. A kezdetekkor megfogalmazott célok, ha más szavakkal is, de ma is érvényesek. Megjelenik közöttük az elmélet és gyakorlat egysége, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, az ismeretterjesztő tevékenység, az integráció támogatása vagy a szakmai érdekvédelmi tevékenység.

Ezt követően az egyesület főtitkára, Kajáry Ildikó ismertette az elnökség névsorát és első határozatait, melyek értelmében dr. Gereben Ferencné „Tiszteletbeli elnök” címet és Ranschburg Pál-emlékérmet kapott, Dr. Szabó Ákosné „Tiszteletbeli elnökségi tag” címben részesült, Rosta Katalin pedig „Tiszteletbeli főszerkesztő” elismerésben. Nagy szeretettel gratulálunk a három Katalinnak!

Végül Dr. Kiss László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakszolgálati és gyógypedagógiai referense köszöntötte az ünneplőket. Beszédében kiemelte, hogy a MAGYE, amellett, hogy mind létszámát, mind nimbuszát tekintve óriási szervezet, egyúttal független is, és ezt meg is kell őriznie. Dr. Kiss László a továbbiakban is arra számít, hogy sok nehéz kérdésben kell majd együttműködnie a MAGYE-nak és a mindenkori kormányzatoknak.

Az ünnepi alkalom emléke még bizonyára sokáig elkísér minket, inspirációt, szárnyakat ad az elkövetkező időszak nehézségeinek leküzdéséhez. Kívánjuk, hogy az elnökség bölcsen, az elődök tapasztalatait felhasználva, a különböző érdekeket tiszteletben tartva, a mindenkori kihívásokra megfelelően reagálva tudja végezni a munkáját!

Isten éltessen, MAGYE!