Gyógypedagógiai szemle

Gyógypedagógiai szemle

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata a gyógypedagógia szakterületének új eredményeit, gyakorlati munkájának tapasztalatait közli negyedéves rendszerességgel. A Gyógypedagógiai Szemle (GYOSZE) a gyógypedagógia specifikus területeinek aktuális hírei mellett évek óta állít össze tematikus számot egy szakág összefoglalójaként, illetve az időszaki eseményekről, megjelent friss kiadványokról közöl rövid tájékoztatókat.

Az  első szám 1973-ban készült el. Szerkesztője Göllesz Viktor, főszerkesztője Gordosné Szabó Anna volt. A szerkesztőség ebben az időben a Bethlen Gábor téren volt található. A folyóirat már a kezdetektől negyedévente jelent meg. 2000-től a lap szerkesztősége átköltözött az Ecseri útra, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának épületébe. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és folyóirata a Gyógypedagógiai Szemle 1997-ben tartotta XXV. jubileumi országos szakmai konferenciáját, amelynek anyagából különszámot adtak közre. A jubileumi plenáris ülésen a főszerkesztő “Szakmai társulások a magyar gyógypedagógia történetében – a MAGYE öröksége” címen tartott előadást.

2008 óta a lap online is elérhető az érdeklődők számára a világhálón. A Szemle digitális változata tartalmában és formájában is követi a nyomtatott változatot. 2001. januárjától a Gyógypedagógiai Szemlében megjelent írások bibliográfiája is évről évre helyet kap a honlapon. A GyoSze Online már minden jelentősebb hazai szakmai szervezettel, oktatási intézménnyel és egyesüléssel rendszeres kapcsolatot tart, híreiket, anyagaikat rendszeresen közli, illetve szemlézi. 

 

Főszerkesztő: Virányi Anita

Alapító-főszerkesztő: † Gordosné dr. Szabó Anna
Korábbi főszerkesztők: Gordosné dr. Szabó Anna (1973–2007), Rosta Katalin (2008–2016) 
Szerkesztőbizottság: Benczúr Miklósné, Csányi Yvonne, Farkasné Gönczi Rita, Fehérné Kovács Zsuzsa, Gereben Ferencné, Mohai Katalin, Stefanik Krisztina, Szekeres Ágota
Szerkesztőségi titkár: Szekeres Szabolcs

A szerkesztőség elérhetősége: gyogypedszemle@gmail.com  
Tipográfia, tördelés, nyomdai előkészítés: Foreno Kft.
Szöveggondozás: PRAE.HU Kft.  
Megvásárolható: Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Bt. (1098 Budapest, Dési Huber u. 7.)

HU ISSN 0133-1108
Indexszám: 25 359

Felelős kiadó:
Gereben Ferencné dr. elnök – Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
Papp Gabriella dr. dékán – ELTE BGGYK

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Tel.: 06-1/461-3512

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletága 1089 Budapest, Orczy tér 1.
Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél, e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 06-1/303–3440
További információ: 06-80/444-444

A print kiadás a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. munkája.
Felelős vezető: Földes Tamás, ügyvezető igazgató
9400 Sopron, Fraknói út 22.

Megjelenik negyedévenként.

Minden jog fenntartva. A folyóiratban megjelent képeket, ábrákat és szövegeket a kiadó engedélye nélkül tilos közzétenni, reprodukálni, számítástechnikai rendszerben tárolni és továbbadni. A szerkesztőség képeket és kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza.

Kedves Olvasó!
A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete a Gyógypedagógiai Szemle című szakfolyóiratát saját honlapján jelenlteti meg, mint tulajdonos. A további szakmai honlapokon történő megjelentetést csak és kizárólag fél éves késleltetéssel engedélyezi. A Gyógypedagógiai Szemle megjelentetési szándékát jelezze számunkra a kapcsolatban megtalálható elérhetőségen.
A Gyógypedagógiai Szemle régebbi számai elérhetőek a következő online felületeken:
  • OSZK EPA: 1992-2018 évfolyamok cikkenként
  • ELTE READER: 2004-2016 évfolyamok lapszámonként
  • MANDA: 1978- 1985 évfolyamok lapszámonként

Kedves Olvasó!
A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete a Gyógypedagógiai Szemle című szakfolyóiratát saját honlapján jelenlteti meg, mint tulajdonos. A további szakmai honlapokon történő megjelentetést csak és kizárólag fél éves késleltetéssel engedélyezi. A Gyógypedagógiai Szemle megjelentetési szándékát jelezze számunkra a kapcsolatban megtalálható elérhetőségen.

A Gyógypedagógiai Szemle régebbi számai elérhetőek a következő online felületeken:
  • OSZK EPA: 1992-2018 évfolyamok cikkenként
  • ELTE READER: 2004-2016 évfolyamok lapszámonként
  • MANDA: 1978- 1985 évfolyamok lapszámonként
Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp