Értelmileg akadályozottak pedagógiája

Értelmileg akadályozottak pedagógiája

A szakosztály célja, feladata

Az Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály a középsúlyos-súlyos fokban értelmi fogyatékos emberek gyógypedagógiai feladataival foglalkozó kollégák testülete. Valamennyi fejlesztési szint képviselteti magát a korai fejlesztéstől az időskori ellátásig, hiszen a szakmai fejlesztés megköveteli a kontinuitást, az egymás munkájáról tudást, élesen nem választható el az egyes korosztályokkal folyó gyógypedagógiai munka.

A szakosztályt 10 évig dr. Hatos Gyula vezette, majd 2012-től Radványi Katalin a szakosztály vezetője.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a MAGYE általános céljai és feladatai mellett a gyakorlatban dolgozó és az elméletet képviselő szakemberek találkozásainak megszervezésére szakosztályi ülések keretében, a MAGYE konferenciákon a legújabb törekvések és elméletek bemutatására, így többek között fontosnak tartjuk a gyakorlatban működő „eggyel feljebb” integráció konklúzióinak bemutatását (súlyosabban fogyatékos gyermekek fejlesztésének módszerei a KÁI-ban, illetve középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek az EÁI-ban. Ugyancsak fontosnak tartjuk kapcsolattartást interdiszciplinárisan, olyan szakembereket is felkérünk előadások tartására, akik orvosi (pszichiátriai, neurológiai), szociológiai illetve a terápiás fejlesztés területén hoznak új szempontokat az értelmileg akadályozott emberek fejlesztéséhez.

Célunk még a szülőkkel folyó interakció, bevonásuk az Egyesületi munka hatékony szervezésébe. Ezzel egyben alkalom kínálkozik arra is, hogy az általuk képviselt jobbító javaslatokat összefoglalva továbbíthassuk azokat a vezetőségnek, segítve ezzel a MAGYE javaslattevő szerepének erősítését.

A szakosztály elnöksége

Elnök – dr. Radványi Katalin

Vezetőségi tag – Pál-Horváth Rita

Vezetőségi tag – Pechan Eszter

Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp