Pedagógiai szakszolgálati

Pedagógiai szakszolgálati

A szakosztály célja, feladata

A nem régen alakult szakosztály helyzete különleges, ugyanis szorosabb kapcsolatban van a legtöbb szakosztállyal, a tág körű szakszolgálati tevékenység miatt. A szakosztály a megyénként működő pedagógiai szakszolgálati intézményeket képviseli.

A pedagógiai szakszolgálatok szakfeladatok mentén látják el feladataikat, így a szakosztály mindegyik szakfeladatot képviseli, így megjelenik a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógytestnevelés, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinációja.

Mint látható, jelentős átfedések vannak e szakfeladatok mentén a többi szakosztályi tevékenységgel. Ez kicsit át is strukturálja a MAGYE szakosztályi szerkezetét, teret nyújtva a szakosztályok közötti aktívabb kommunikációnak, közös munkának, képviseletnek.

A szakfeladatok közül, annak súlya, kényes köznevelési pozíciója és szigorú jogszabályi szabályozása miatt kiemelendő a szakértői bizottsági tevékenység. E szakfeladat keretében történik az a diagnosztika, mely a köznevelés területén belül meghatározza a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körét, és a velük való foglalkozásra is kihatással van.

Fontosnak látjuk, hogy a Pedagógiai szakszolgálati szakosztály szemlélete jelen legyen a MAGYE életében, színesítve életét, és tágabb teret adva így a szervezetnek a szakemberek, gyermekek, családok érdekképviseletének.

A szakosztály elnöksége

Mb. elnök – Metzger Balázs

Vezetőségi tag – Benkő Vanda

Vezetőségi tag – dr. Kovácsné Tóth Krisztina

Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp