10 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1983.

Dr. Méhes József, a MAGYE elnöke: A konferencia értékelése

A jubileumi összejövetelünk – az elnökségi koncepciónak megfelelően – a számvetés konferenciája volt. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének szakosztályvezetői tudományterületük gyakorlatát, eredményeit, mai állását foglalták össze és értékelték, figyelembe véve Egyesületünk szerepkörét.
  Részt vevő tagságunk nem mindennapi távlatokat járt be az egyetemes gyógypedagógia kiszélesedett látóhatárán. Megállapíthattuk, hogy imponáló szellemi és erkölcsi tőke birtokosai vagyunk. A gyógypedagógia cselekvő humanitása közösségi dimenzióit abban leli meg, hogy társadalmi részvételi alternatívákat keres neveltjei számára. Területe ma kiszélesedett a felnőtt fogyatékosok, az inadaptált gyermekek és ifjak, valamint a rendhagyó (deviáns) magatartású csoportok irányába …

Tankönyvkiadó, Budapest, 1983

Szerkesztette: dr. Tóth György