Történetünk

Történetünk

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete létrejöttének története

1972. február 12.

MAGYE létrehozásának gondolata a gyógypedagógusi szakmai közvéleményben született meg. A szakma továbbfejlesztésének, törekvései megvalósításának, illetve gondjai megoldásának egyik lehetőségként többen felismerték egy, a fogyatékosságügy kérdéseivel átfogó módon foglalkozó, régebbi hagyományokban is gazdag, önálló nemzeti szervezet szükségességét.

A vidéken működő gyógypedagógiai intézményekben rendezett szakmai tanácskozásokon a vendég vezető szakemberek (főként Dr. Göllesz Viktor, Dr. Méhes József, Sziklay Béla, Gordosné dr. Szabó Anna) a házigazda gyógypedagógus igazgatókkal (főként Miskolcon Dobos László és Tóth Lajos, Abaújkéren Szentmártoni László, Girincsen Honti József, Homokon Révay György, Vácott Angyal József) érlelték ki elképzeléseiket, miközben nagyban támaszkodtak a magyar elődegyesületek tevékenységére, tapasztalataira is, amelyek már a 19. és 20. század fordulójától működtek Magyarországon.

A MAGYE létrehozásának igényét Dr. Göllesz Viktor (1930-1999), a budapesti Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (VII., Bethlen tér 2.) főigazgatója (1968-1972) fogalmazta meg elsőként, az ő kezdeményezésére indult meg 1970. decemberében az előkészítő munka.

Szakirodalmi források:
Gordosné dr. Szabó Anna (1972): A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének megalakulása elé. Gyógypedagógia, XVII. Évf. 1. szám, p. 30–33.

Gordosné dr. Szabó Anna (1997): Szakmai társulások a magyar gyógypedagógia történetében. Gyógypedagógiai Szemle, XXV. Évf. Különszám ’97. p. 23–34.

Közvetlen előzmények

Dr. Göllesz Viktor, Illyés Gyuláné sz. dr. Kozmutza Flóra, Gordosné dr. Szabó Anna, dr. Méhes József és Sziklay Béla – a Népköztársaság 1970. évi 35. sz. törvényerejű rendeletére hivatkozva – kéréssel fordult Ilku Pál művelődésügyi miniszterhez, hogy „Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete” elnevezéssel a gyógypedagógus-testület önálló, nemzeti egyesületének létrehozását célzó szervezőmunka megkezdéséhez járuljon hozzá.

Röviden az indoklásból:
– a rendkívül komoly társadalmi felelősséget vállaló, mindenekelőtt az érintettek és hozzátartozóik által megbecsült gyógypedagógus-testület nem rendelkezik önálló, a fogyatékosságügy kérdéseivel átfogó módon foglalkozó civil szervezettel;
– a decentralizáltan működő intézmények kapcsolattartása szervezetten még az azonos típusúak esetében sem megoldott;
– a társtudományok és segédtudományok, a rokonszakmák képviselői mind rendelkeznek önálló egyesületekkel, társaságokkal, a gyógypedagógia, a fogyatékosságügy azonban a maga egészében sehol sem kap képviseletet, meghatározott, sajátos problémaköreivel minden más egyesület, társaság programjából „kilóg”, ugyanakkor az erők szétforgácsolódnak;
– a gyógypedagógusok testülete – önálló szervezet híján – nemzetközi kapcsolatokat nem létesíthet.

A művelődésügyi miniszter válaszlevelében többek között országos felmérésre adott engedélyt. A feladattal megbízott Dr. Göllesz Viktor 118 intézménynek küldött tájékoztató levelet, kérve, hogy a levélhez mellékelt kérdőívet az egyesület megalakulása esetén annak tagjai sorába önként belépni kívánó gyógypedagógusok aláírásával juttassák vissza.

A megkeresésre 118 intézmény reagált, és összesen 1594 aláírást tartalmaztak a visszaérkezett kérdőívek.

A művelődésügyi miniszter a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének megalakulását 1971 decemberében engedélyezte.

A megalakulás

A MAGYE 1972. február 12-én tartotta alakuló közgyűlését Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.

Díszelnökség

Dr. Gosztonyi János, művelődésügyi miniszterhelyettes,

Dr. Füle Sándor, a Művelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztályának helyettes vezetője,

László József, a Művelődésügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályának vezetője,

Dr. Mezei Gyula, a Fővárosi Tanács VB. Oktatási Főosztályának vezetője,

Dr. Kaján László, a Fővárosi Pedagógiai Intézet igazgatója,

Dr. Józsa András, a Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetőségének osztályvezetője.

Az Alakuló Közgyűlés elnöke – a jelenlévők egyhangú szavazata alapján – Illyésné dr. Kozmutza Flóra.

Az Alakuló Közgyűlés a Dr. Göllesz Viktor által előterjesztett Alapszabály-tervezetet megvitatta és elfogadta.

Az Alakuló Közgyűlés titkos szavazással 21 tagú Elnökséget és 3 tagú Számvizsgáló Bizottságot választott.

Jelölő Bizottság

Hetényi Kornél vezetésével a tagok: Dr. Csocsán Lászlóné és Tóth Lászlóné.

Szavazatszámláló Bizottság

Elnök: Subosits István, tagok: Andreánszky Orsolya és Markovitsné Cserményi Emőke.

Az érvényes szavazólapok száma = 255

A megválasztott Elnökség

Angyal József, Dr. Csányi Yvonne, Dr. Dobos László, Gordosné dr. Szabó Anna, Dr. Göllesz Viktor, Horányi Magdolna, Illyés Gyuláné, Dr. Kanizsai Dezső, Kiszler József, Maitz János, Dr. Mezeiné Isépy Mária, Dr. Méhes József, Mészáros Jenő, Nagymajtényi László, Pataki László, Révay György, Seper Jenő, Solti Gyuláné, Szentmártoni László, Sziklay Béla, Tóth Lajos.

A megválasztott Titkárság

Az Egyesület elnöke: Angyal József

Főtitkár: Sziklay Béla

Titkárok: Dr. Csányi Yvonne és Dr. Dobos László

Sajtófőszerkesztő: Gordosné dr. Szabó Anna

Gazdasági felelős: Seper Jenő

Jegyző: Horányi Magdolna

A Logopédiai Szekció vezetője: Dr. Kanizsai Dezső

Az Értelmifogyatékosság-ügyi szekció vezetője: Tóth Lajos

A Látásfogyatékosság-ügyi Szekció vezetője: Dr. Méhes József

A Hallásfogyatékosság-ügyi Szekció vezetője: Nagymajtényi László

Szakirodalmi források

Gordosné dr. Szabó Anna: Megalakult a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. Gyógypedagógia, XVII. Évf. 2. szám, p. 58–60.

Alapszabály. Gyógypedagógia, XVII. Évf. 2. szám, p. 60–61.

Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp