Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; rövidített elnevezése „GDPR”).

Ennek megfelelően Egyesületünknél és a honlapunkon az alábbi dokumentumokkal szabályozzuk az adatvédelmi előírások betartását:

Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp