Vezetőség

Vezetőség

Az Elnökség

Az Egyesület Elnöksége a Közgyűlés által 5 évre választott szerv, amely gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség az évi Közgyűlések közötti időszakban dönt az Egyesület mindazon ügyeiben, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség 23 tagból áll. Az Elnökség saját tagjai közül a Titkárság tagjait 5 évi időtartamra megválasztja, továbbá a díjak, emlékérmek odaítélését véleményezi és helybenhagyja. Az Elnökség „Tiszteletbeli Elnök” és „Tiszteletbeli Elnökségi Tag” címet adományozhat.

A Titkárság

A Titkárság az Elnökség által és annak 23 főnyi tagságából 5 évre megválasztott 8 tagú ügyintéző és képviselő szerv, amely biztosítja az Egyesület feladatainak és a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását, illetve ellátja az Egyesület ügyvitellel kapcsolatos teendőit.

A Titkárság tagjai:

  • az Egyesület elnöke,
  • az alelnök,
  • a főtitkár,
  • általános titkár,
  • gazdasági titkár,
  • külföldi kapcsolatok titkára,
  • a Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztője,
  • a jegyző.

A Felügyelő Szerv

Az Egyesület vagyoni jellegű viszonyainak felügyeletére a Közgyűlés 5 évre háromtagú Felügyelő Szervet (a továbbiakban Fsz.) választ. A Fsz. elnökét maguk közül választják.

A Fsz. az Egyesület vezető testületeitől (Elnökség, Titkárság) teljesen elkülönült szerv, tagjait a Közgyűlés az összeférhetetlenségi  elvek figyelembevétele alapján jelöli ki és választja meg.

A MAGYE vezetősége

2021
Választás: Budapest, 2021. december 17.

Tisztségviselő neveBetöltött tisztség
Reményi TamásElnök
Tóthné Schiebelhut LíviaAlelnök
Kajáry IldikóFőtitkár
Pechan EszterGazdasági titkár
Somorjai ÁgnesJegyző
Farkasné dr. Gönczi RitaKommunikációért felelős koordinátor
Gombás Judit Dr.Külföldi kapcsolatok titkára
Mile Anikó Eszter Dr.Pályázatokért felelős koordinátor
Tisztségviselő neveSzakosztályi koordinátorok
Őszi TamásnéAutizmus
Radványi Katalin Dr.Értelmileg akadályozottak pedagógiája
Hegedűs-Beleznai Csilla
Felnőtt fogyatékosságügy
Pál-Horváth RitaHallásérültek pedagógiája
Garai SzilviaLátássérültek pedagógiája
Gáti-Bőti MariannLogopédia
Egri Tímea Dr.Pszichopedagógia
Zahorányszky MáriaSúlyosan-halmozottan fogyatékos személyek pedagógiája
Lénárt Zoltán Dr.Szomatopedagógia
Metzger BalázsPedagógiai szakszolgálat, Korai fejlesztés
Szekeres Ágota Dr.Tanulásban akadályozottak pedagógiája, GYOSZE kapcsolattartó, Felsőoktatási fórum koordinátor
Herbainé Szekeres Erika
Megyesi Istvánné
Mucsiné Erdei Mónika
Schäffer István
Virányi AnitaGyógypedagógiai Szemle főszerkesztője
Számvizsgáló BizottságBetöltött tisztség
Hajnal Ferencelnök
Angyal Rékatag
Reith Georgina Dr.tag

2016 – 2020
Választás: Budapest, 2016. január 16.

Sorsz.Tisztségviselő neveSzakosztályvezetőEgyéb tisztség
1.BÍRÓ RITA ZSÓFIAKorai fejl. – isk. eü.
2.GÁTI-BŐTI MARIANNGyoSze kapcs.
4.EGRI TÍMEAPszichopedjegyző
5.EIGNER BERNADETTPszichoped.
6.FARKASNÉ GÖNCZI RITAált. titkár
7.FARKASNÉ KOVÁCS BEÁTAHallásssérültek
8.GÁJERNÉ BALÁZS GIZELLAgazd. titkár
9.GARAI SZILVIALátássérültek
10.GEREBEN FERENCNÉelnök
11.HEGEDÜS-BELEZNAI CSILLASHF szakosztály
12.KAJÁRY ILDIKÓfőtitkár
13.LÉNÁRT ZOLTÁNSzomatoped.
14.METZGER BALÁZSSzakszolgálati
15.ŐSZI TAMÁSNÉAutizmus
16.RADVÁNYI KATALINÉrtelmileg akad.
17.REMÉNYI TAMÁSkülügyi titkár
18.SCHAFFER ISTVÁN
19.SÓSNÉ PINTYE MÁRIALogopédia
20.SZABÓ ÁKOSNÉ
21.SZEKERES ÁGOTATanulásban akad.
22.TORDA ÁGNES
23.TÓTHNÉ SCHIEBELHUT LÍVIAalelnök
Számvizsgáló Bizottság
1.HAJNAL FERENCelnök
2.MÜLLER ISTVÁN
3.VARGÁNÉ ÉDER ETELKA
Gyógypedagógiai Szemle
1. VIRÁNYI ANITAfőszerkesztő

Időközben történt változások

2019. júniusCserti-Szauer Csilla lemondott az elnökségi tagságáról és a felnőtt szakosztály vezetéséről.
2017.Rosta Katalin lemondott a Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztői tisztéről, melyet Virányi Anita vett át.
2017. júniusMelegné Steiner Ildikó lemondott az elnökségi tagságról, helyette Biró Rita Zsófia lett a Korai fejlesztés szakosztály vezetője.
2017. áprilisFótiné Hoffmann Éva lemondott az elnökségi tagságról, helyette Lénárt Zoltán lett a Szomatopedagógia szakosztály vezetője.

A 2016-ban megválasztott vezetőség

Sorsz.tisztségviselő  neveszakosztályvezetőegyéb tisztség
 1. BŐTI MARIANN GyoSze kapcs.
 2. CSERTI-SZAUER CSILLA Felnőtt fogyatékos
 3. EGRI TÍMEA jegyző
 4. EIGNER BERNADETT Pszichoped.
 5. FARKASNÉ GÖNCZI RITA ált. titkár
 6. FARKASNÉ KOVÁCS BEÁTA Hallásssérültek
 7. FÓTINÉ HOFFMANN ÉVA  Szomatoped.
 8. GÁJERNÉ BALÁZS GIZELLA gazd. titkár
 9. GARAI SZILVIA  Látássérültek
10. GEREBEN FERENCNÉ elnök
11. HEGEDÜS-BELEZNAI CSILLA SHF szakosztály
12. KAJÁRY ILDIKÓ főtitkár
13. MELEGNÉ STEINER ILDIKÓ Korai fejl. – isk. eü.
15. METZGER BALÁZS Szakszolgálati
14. ŐSZI TAMÁSNÉ Autizmus
16. RADVÁNYI KATALIN Értelmileg akad.
17. REMÉNYI TAMÁS külügyi titkár
18. SCHAFFER ISTVÁN
19. SÓSNÉ PINTYE MÁRIA Logopédia
20. SZABÓ ÁKOSNÉ
21. SZEKERES ÁGOTA Tanulásban akad.
22. TORDA ÁGNES
23. TÓTHNÉ SCHIEBELHUT LÍVIA  alelnök
Számvizsgáló Bizottság
 1. HAJNAL FERENC elnök
 2. MÜLLER ISTVÁN
 3. VARGÁNÉ ÉDER ETELKA
Gyógypedagógiai Szemle
1. VIRÁNYI ANITA főszerkesztő
Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp