Kitüntetések

Kitüntetések

Az Egyesület által alapított kitüntetések

Egyesületünk szinte a megalakulásától kezdve fontosnak tartja, hogy a kimagasló szakmai munkát különböző kitüntetésekkel értékelje, melyek átadására mindig az éves Országos Szakmai Konferencián kerül sor. A szakmai munka sokszínűségéhez igazodva Egyesületünk 1974-től kezdődően különböző kitüntetéseket alapított. A legrangosabb Bárczi Gusztáv Emlékérem a gyógypedagógia területén, míg a Szociális Munkáért Érem a szociális szektorban nyújtott kimagasló teljesítményt jutalmazza. Az Egyesület fennmaradásáért, sikeres működéséért jelentős áldozatokat hozó szakemberek díja az Egyesületi Munkáért Érem. A Bárczi Gusztáv Díszoklevelet azon szakemberek, intézmények kapják, akik az éves országos konferenciák sikeres megvalósításában aktív szerepet vállalnak. Egyszer 1997-ben Egyesületünk Emlékplakett adott át az Egyesület alapító tagjainak.

Az Egyesületünk különböző kitüntetéseiről szóló leírás és a kitüntetéseket átvett szakemberek, intézmények névsora alább olvasható.

Bárczi Gusztáv Díszoklevél

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete a 2009. évben az Országos Szakmai Konferenciák sikeres megvalósításában kimagasló tevékenységet folytató személyek számára megalapította a Bárczi Gusztáv Díszoklevelet, mely mindig az éves Országos Szakmai Konferencia alkalmával kerül átadásra.

A díszoklevelet első ízben a Bárczi Gusztáv Emlékünnepély alkalmával ítélte oda, illetve 1974. június 27-én adta át az elnökség.

Bárczi Gusztáv Emlékérem

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete az egyesület alapszabálya 2. §-a és az 1973. évi közgyűlés határozata alapján az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában kimagasló érdemeket szerzett személyek kitüntetésére Bárczi Gusztáv Emlékérmet alapított. Az egyesület elnöksége évente egy, különleges alkalmakra való tekintettel esetleg két emlékérmet ad ki. Odaítélésére javaslatot a MAGYE tagjai, a titkárság, illetve az elnökség tehetnek.

Az érmet Ács József szobrászművész tervezte és készítette el. A 82 mm átmérőjű és 10 mm vastagságú bronzérem az éremművészet elismerésére is számot tartó, magas színvonalú művészi alkotás. Az érem egyik oldalán Bárczi Gusztáv arcképe látható. A féldomború, a művészi összegzés eszközeivel erőteljesen fogalmazott profilkép mellett – vésett feliratként – a „DR. BÁRCZI GUSZTÁV” felirat, „1890-1964” évszámok, valamint a művész nevének kezdőbetűi – „ÁJ” – olvashatók. A másik oldalon részben kiemelt, részben mélyített elemekből komponálva a MAGYE immár szimbolikussá vált emblémája – amelyet Bornemissza Lajos tagtársunk, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola docense tervezett – látható. Az embléma fő motívuma és a körszegély az érem síkjából kiemelkedik. A körszegélyen vésett felirat: „MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE”.

Az emlékérmet első ízben a Bárczi Gusztáv Emlékünnepély alkalmával ítélte oda, és 1974. június 27-én adta át az elnökség.

Egyesületi Munkáért Érem

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete az alapszabály 2. §-a és az 1983. évi közgyűlés határozata alapján az egyesület tevékenységében hosszú ideje résztvevő tagok számára, illetve az egyesület nagyvolumenű programjainak megvalósításában, a színvonal növelése érdekében kifejtett tevékenységért Egyesületi Munkáért Érem díjat alapít. Az érmet az egyesület elnöksége évente legfeljebb 3 személy részére adományozhatja (legfeljebb 1 nem tag részére). Az odaítélésre az Egyesület tagsága tesz javaslatot.

Az érem átmérője: 59mm, anyaga bronz. Az érme közepén a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének logo-ja látható, amely egy 24mm széles, 29mm magas, egyenlő szárú, gömbölyített csúcsú háromszögben egy gyermeket támogató nőalakot oldalnézetből ábrázol. Ennek hátterében egy csúcsával lefelé mutató, vízszintes sávokkal tagolt, ugyanolyan méretű egyenlőszárú háromszög látható. A logo 39mm magas, 24mm széles. Az érme felső peremén „AZ EGYESÜLETI”, alsó peremén, a „MUNKÁÉRT” felirat olvasható. Az érme hátoldala sima.

Az emlékérmet első ízben a Kaposváron tartott XII. Országos Szakmai Konferencia alkalmával ítélte oda, és 1984. június 26-án adta át az elnökség.

Szociális Munkáért Érem

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete az alapszabály 2. §-a és az 1986. évi Közgyűlés határozata alapján a fogyatékosságüggyel összefüggésben szociális területen dolgozók számára Szociális Munkáért Érem díjat alapít, amelyet évente legfeljebb 2 alkalommal ad át (legfeljebb 1 alkalommal nem egyesületi tag részére). Az odaítélésre az Egyesület tagsága tesz javaslatot.

Az érem átmérője: 82mm, anyaga bronz. Az érem közepén a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének logo-ja látható, amely egy 35mm széles, 40mm magas, egyenlő szárú, gömbölyített csúcsú háromszögben egy gyermeket támogató nőalakot oldalnézetből ábrázol. Ennek hátterében egy csúcsával lefelé mutató, vízszintes sávokkal tagolt, ugyanolyan méretű egyenlőszárú háromszög látható. A logo 58mm magas, 35mm széles. Az érme felső peremén, a „SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT”, alsó peremén, a „MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE” felirat olvasható. A két feliratot mindkét oldalon egy-egy 2mm átmérőjű csillag választja el egymástól. Az érme hátoldala sima.

Az emlékérmet első ízben a Budapesten tartott Díszgyűlés alkalmával ítélte oda, és 1987. május 23-án adta át az elnökség.

Emlékplakett az Egyesület alapító tagjainak

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete alapító tagjai számára hozta létre az Emlékplakettet, és adta át egy alkalommal a 25. Országos Szakmai Konferencián, Nyíregyházán (1997. június 26-28.).

Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp