2008. Értelmi fogyatékos gyermekek testi fejlődése

könyvborító - Értelmi fogyatékos gyermekek testi fejlődése

A kiadvány tárgya az értelmi fogyatékos gyermekek növekedésének, testi fejlődésének és testalkatának áttekintése a testi neveléssel, a társadalmi beilleszkedéssel és a munkahelyi beválással összefüggésben. A munka részben arra a hosszmetszeti növekedésvizsgálatra épül, amely az intézetben 1975 és 2007 között, több mint harminc évig zajlott. Kitér a testi nevelésre a korai fejlesztéstől az iskoláskorig, az értelmi fogyatékosok sportjára és a versenyzővé válás feltételeire, valamint a testi nevelés és a sport jelentőségére a munkahelyi beválásban és általában a társadalmi beilleszkedésben. Végezetül bemutatja néhány imbecillis személy sikeres életútját, akik Homokról, felnövekedvén a Diósjenői Intézetbe kerültek. Függelékben Dr. Horváth László tanár úr emlékére áttekinti a Down syndroma magyarországi kutatásának történetét.

A kötet kétnyelvű: a magyar szöveg párhuzamosan angolul is olvasható.