A 2022-es évben Vassné dr. Kovács Emőke díjban részesül Kautny Janka logopédus

Janka 2019 óta a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményében a
logopédiai munkacsoport aktív tagja. Gulyás Klára, mentora szárnyai alatt bontakozott ki
tehetsége a logopédusi tevékenységben, melyben több területen is kiváló munkát végzett. A
XVIII. kerület több óvodájában, a Pitypang Tagóvodában, a Robogó Tagóvodában, a
Hétszínvirág Tagóvodában, a Csodavilág Óvodában nagy lelkesedéssel és kitartással
dolgozott a beszédindítás, nyelvfejlődési elmaradás, beszédészlelés és –értés, valamint az
artikulációs zavar terápiájában. Ezeken felül részt vett beszédindító csoport vezetésében, és
a Szakszolgálatban lévő benti, ambuláns logopédiai ellátásban, ahol iskoláskorú
gyermekekkel is foglalkozott.
A tavalyi nevelési évben minősült gyakornokból pedagógus 1-es fokozatra, mely alkalomból
sok pozitív megerősítést kapott.
Jankát a kollégái nagyon lelkesnek, motiváltnak és segítőkésznek ismerték meg. A munkával
töltött idő alatt szívét-lelkét kitette a gyerekekért. Olyannyira fontos neki tanítványai sorsa,
hogy még akkor is aggódott a gyermekek ellátása miatt, amikor tudta, hogy neki sokkal
fontosabb feladatai lesznek az életben: kisbabája érkezésére készülve már nem dolgozik. A
díjátadás a XI. kerületi Kornél Kávézóban történt. Janka örömmel vette át a Magyar
Gyógypedagógusok Egyesületének díszoklevelét. A XVIII. kerületi logopédiai munkacsoport
nevében köszönjük Reményi Tamás elnök és Kajáry Ildikó támogatását.

Budapest, 2022. 11. 30.
Karayné Pavalacs Zsuzsanna
logopédus