Beszámoló a MAGYE Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály szakmai délutánjáról

Az előre meghirdetett időpontban, 2023. április 5-én délután tartottuk az Értelmileg Akadályozottak
Pedagógiája Szakosztály szakmai délutánját a Csalogány Iskolában, a San Marco utcában.

Az intézmény lehetővé tette a „hibrid” megoldást, vagyis nem csupán jelenléttel, hanem online is
lehetséges volt a részvétel. Örömünkre szolgált a széleskörű érdeklődés: jelenléttel 91-en, míg online 83 fő vett részt az alkalmon.

Három előadónk: Kajáry Ildikó, Miksztai-Réthey Brigitta és Dr. Márkus Eszter a területtel kapcsolatos,
igen aktuális témákról beszéltek. Az előadások után lehetőség volt kérdések feltételére, ezzel többen
is éltek. Felvetődött annak gondolata, hogy a jövőben hasonló szakmai délutánokat szervezünk a jó
gyakorlatok bemutatásával, az aktuális problémák továbbgondolásával, ezzel is erősítve a
szakmaiságot, az együttgondolkodást.
Ezúton is köszönöm az előkészítésben és a megszervezésben, lebonyolításban résztvevő kollégák
munkáját. Remélem, minél többen találkozunk újra a MAGYE rendezvényein, amelyekről folyamatosan lehet informálódni a honlapunkon és FB oldalunkon.

Radványi Katalin
szakosztályi elnök