Búcsú Fehér Anna nővértől

A magyar gyógypedagógus-közösség minden tagja, szakterülettől függetlenül megrendüléssel értesült Fehér Anna nővér váratlan haláláról.

A  Vakok  Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonának vezetője rendíthetetlen kitartással segítette a gondjaira bízott gyermekeket és családjaikat, akiket személyükben is nagy veszteség ért távozásával. Ahogy szakmai közösségünket is! Fehér Annát kitartása, a mások megsegítése iránt elkötelezettsége pályájának nehéz évein is átsegítette.

Számomra a gyászban is örömteli emlékként idéződik fel, hogy annakidején, főiskolai tanulmányok befejező szakaszában – gyakorlatvezető tanárként a logopédia szakterületén – a diploma megszerzéséhez vezető úton támogathattam. Az élet nehézségeit le lehet győzni, a halállal szemben tehetetlenek vagyunk.

Arany János soraival búcsúzunk Tőled Anna nővér:

Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét,ámbár napja múl,
Hanem eldobván mindent, ami földi, egy éltető eszmévé finomul.
Mely fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye: óhajt, remél, hisz és imádkozik.

Nyugodj békében Kedves Anna!

Gereben Ferencné dr, a MAGYE elnöke,
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

Csocsán Emmy visszaemlékezése Fehér Anna nővérről
2021-01-13

Tisztelve szeretett kolléganőm, Fehér Anna, Anna nővér halála váratlanul ért, még akkor is, ha tudtam, hogy nagyon beteg. Szorongva vártuk a felgyógyulását. Nem így történt.

A hír még ma is felfoghatatlan és végtelenül szomorú. Hihetetlen, hogy nem fogunk többet beszélni terveiről, az iskola és otthon lakóiról, a sikerekről és nehézségekről. Kollégák voltunk a vakok iskolájában. Már a hetvenes évektől kezdve sokat beszéltünk szakmai terveiről, arról, hogy milyen jó lenne egy olyan iskolában tanítani, ahol nem osztályok vannak, hanem gyermekek, akiket egyéni képességeik szerint tanítunk majd, és ez az iskola olyan lesz, mint egy sokgyermekes nagy család. Ő megvalósította. Olyan gyermekeknek adott otthont, amelyeket az akkor működő intézmények nem tudtak egyénre szóló tanterv szerint nevelni-oktatni. Hihetetlen kitartását és szelíd, de határozott elképzeléseit igen nagyra becsültem. Ha kellett könyveket írt pontírással éjjelente, ha nem volt elég kollégája, vagy gyermekfelügyelője, helyettesített az iskolai és gyermekotthoni munka minden területén. Anna nővér minden gondjára fogadott gyermeket úgy kísérte végig a nevelés-oktatásuk során, mint egy jó anya a gyermekeit. Mindent tudott róluk és családjukról. Ha kellett az éjszakát is átvirrasztotta egy-egy beteg tanítványa ágyánál.
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Látássérültek Pedagógiája Tanszéke folyamatos szakmai kapcsolatot tartott fenn a Szent Anna Otthon-nal, majd későbbi nevén a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvodája, Általános Iskolája intézménnyel. Fehér Anna szoros szakmai kapcsolatban állt olyan német intézményekkel, amelyeknek a halmozottan sérült gyermekek nevelésében már több évtizedes tapasztalatuk volt. Az intézmény kezdettől fogva felvállalta a súlyos fokban hallás-látássérült gyermekek nevelés-oktatását. Fehér Anna a vakok iskolájában végzett korábbi tevékenysége folytán ezen a területen már több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezett. Gyakori meghívott előadója volt a Főiskolának. Az általa adaptált módszerek és eszközök a tanszék oktatói és hallgatói számára is új ismeretekkel szolgáltak. A hallgatók diákköri munkájukhoz vizsgálatokat végeztek, szakdolgozataikhoz adatokat gyűjtöttek, és sokan szakmai összefüggő gyakorlatukat is az intézményben végezték. Külföldi egyetemek hallgatói és oktatói is szívesen látott vendégei voltak az otthonnak.
Fehér Anna a kezdetektől gyűjtötte a tanulók és fejlesztésével kapcsolatos feljegyzéseket. Ő maga is rendszeresen jegyzetelt, később kollégáit is erre inspirálta. Az intézetnek ma már egy tekintélyes adatgyűjteménye van, amely rendszerezésre vár.Nagyon remélem, hogy a jövőben sem szakad meg a kapcsolat az ELTE/BÁRCZI Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvodája, Általános Iskolája között és folyamatosan lesznek majd hallgatók, akik szakmai érdeklődésüket, elhivatottságukat erre a szakterületre irányítják majd.

Kedves Anna nővér!
A szó valódi értelmében gyógyító pedagógus voltál. Lelkileg mindig feltöltekeztem a beszélgetéseink alkalmával.Példamutató életművedet, tanításaidat megőrizzük!