GMP Beszédpercepciós diagnosztika

Egyesületünk folytatja továbbképzési sorozatát a
GMP Beszédpercepciós diagnosztika
című továbbképzésben.

A tanfolyam célja: a beszédpercepciós diagnosztika megtanulása, alkalmazása,
gyakorlati kérdések megvitatása, fejlesztési irányok megismerése.

A továbbképzést dr. Gósy Mária tartja.

Részvételi díj: 45 000 Ft. A díj tartalmazza a Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok c. könyv CD-s változatát, valamint az elméleti ismeretek összegzését, és tesztlapokat a gyakorláshoz. (A részvételi díj nem tartalmazza a diagnosztikához és a terápiához szükséges eszközöket, anyagokat. Ezek a továbbképzés ideje alatt megvásárolhatók.)

Akkreditációs szám: OKM-957/124/2013

A 30 órás továbbképzésen történt részvételt „TANÚSÍTVÁNY” igazolja, amely az akkreditáció
előírásainak megfelelően a jelenléthez és az ismeretek vizsga jellegű ellenőrzéséhez kötött.

A tanfolyam részleteiről a MAGYE e-mail elérhetőségén érdeklődhet.