Iskolaérettség kérdése – 2019

Szakmai megbeszélés kezdeményezése az iskolaérettség kérdésében dr. habil Maruzsa Zoltánnal – 2019.11.26.

A MAGYE képviseletében Gereben Ferencné dr., Kajáry Ildikó és Metzger Balázs 2019. november 26-án kedden konstruktív légkörű megbeszélésen vett részt az EMMI-ben az „iskolába lépés” ügyében. A dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úrnak írt levelünk kapcsán kaptunk meghívást, hozzá írt levelünkben a rendelet bevezetésének halasztására tettünk javaslatot. A dr. Madarász Hedvig főosztályvezető asszonnyal és Kiss László szakszolgálati és gyógypedagógiai referenssel folytatott megbeszélésünk előremutató volt, bár a késleltetett bevezetésre nem látnak lehetőséget. Minthogy a 2020. január 1-vel életbelépő végrehajtási rendelet túlmutat a jogharmonizáció kérdésein, ezért januárban munkacsoport keretében, különböző szakember csoportokkal egyeztetve megkíséreljük áttekinteni a sikeres óvoda-iskolaátmenet aktuális, kérdéseit, azokat, amelyek további intézkedések alapjává válhatnak. A MAGYE javaslatcsomag benyújtásával fogja segíteni ezt a folyamatot. Az együttműködésre nyitottak vagyunk!