Levél az iskolaérettség kérdésében a MAGYE elnökétől Dr. habil Maruzsa Zoltán államtitkár részére

dr. habil. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár részére
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Államtitkárság
1055. Szalay u. 10-14.

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete az elmúlt években korrekt tárgyalópartnere volt az Emberi Erőforrások Minisztériumának a köznevelési rendszert érintő különböző kérdésekben. Az elmúlt időszakban folyamatosan kényszerülünk szembesülni az iskolaérettség körül kialakult, szakemberek és szülők számára egyre kezelhetetlenebb helyzettel.

Egyesületünk különböző szakmai szerveződések, egyéni felszólalók véleményével egybehangzóan úgy ítéli meg, hogy a jogszabály harmonizáció nem nélkülözheti a korosztály ellátására vonatkozó szakmai kérdések kezelését, amellyel kapcsolatban a magyar gyógypedagógia tudományos és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.

A hazai diagnosztika, a fejlesztőmunka, a tanácsadás és a szülőkkel való együttműködés kérdései a mindennapok kiemelten fontos közoktatáspolitikai kérdéseit jelentik, amelyek konszenzus alapján történő áttekintése sajnálatosan elmaradt. Egyesületünk – másokhoz hasonlóan – kívül esett a szakmai partnerségen alapuló folyamaton.

A jelenleg nem részletezett módszertani problémák és a jogi szabályozás életbeléptetésének szakmai hiányosságai mellett javaslatként felvetődik a hatálybalépés késleltetése is, ahogy ez a nyelvvizsga kötelezettség esetében bekövetkezett. A megnyert idő alkalmat adhat a felmerült problémák tisztázására.

Kérem, hogy Egyesületünk képviseletében a Pedagógiai Szakszolgálati Szakosztályunk vezetőjének, Metzger Balázsnak a bevonásával számunkra személyes meghallgatást biztosítani szíveskedjen. Fontosnak ítéljük ugyanis, hogy elsőként a jogalkotóval tárgyaljunk más fórumok megkeresése helyett.

Kérem továbbá annak figyelembevételét, hogy felsőoktatási elfoglaltságom miatt hétfő napon csak 13 óra után tudok ennek eleget tenni.

Budapest, 2019. november 7.
Üdvözlettel:
Gereben Ferencné PhD sk.
a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke
gyógypedagógus, gyermekklinikai szakpszichológus, neuropszichológus
ny. főiskolai tanár, Prof. Emerita, ELTE BGGYK

Tájékoztatásul: dr Kiss László szakszolgálati és gyógypedagógiai referens