MAGYE 50

Ma 50 éve, 1972. február 12-én megalakult a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete!

A MAGYE létrehozásának gondolata a gyógypedagógusi szakmai közvéleményben született meg. A szakma továbbfejlesztésének, törekvései megvalósításának, illetve gondjai megoldásának egyik lehetőségeként többen felismerték egy, a fogyatékosságügy kérdéseivel átfogó módon foglalkozó, régebbi hagyományokban is gazdag, önálló nemzeti szervezet szükségességét.

A vidéken működő gyógypedagógiai intézményekben rendezett szakmai tanácskozásokon a vendég vezető szakemberek (főként Dr. Göllesz Viktor, Dr. Méhes József, Sziklay Béla, Gordosné dr. Szabó Anna) a házigazda gyógypedagógus igazgatókkal (főként Miskolcon Dobos László és Tóth Lajos, Abaújkéren Szentmártoni László, Girincsen Honti József, Homokon Révay György, Vácott Angyal József) érlelték ki elképzeléseiket, miközben nagyban támaszkodtak a magyar elődegyesületek tevékenységére, tapasztalataira is, amelyek már a 19. és 20. század fordulójától működtek Magyarországon.

A MAGYE létrehozásának gondolata

A MAGYE létrehozásának igényét Dr. Göllesz Viktor (1930-1999), a budapesti Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (VII., Bethlen tér 2.) főigazgatója (1968-1972) fogalmazta meg elsőként, az ő kezdeményezésére indult meg 1970. decemberében az előkészítő munka.

Dr. Göllesz Viktor, Illyés Gyuláné sz. dr. Kozmutza Flóra, Gordosné dr. Szabó Anna, dr. Méhes József és Sziklay Béla – a Népköztársaság 1970. évi 35. sz. törvényerejű rendeletére hivatkozva – kéréssel fordult Ilku Pál művelődésügyi miniszterhez, hogy „Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete” elnevezéssel a gyógypedagógus-testület önálló, nemzeti egyesületének létrehozását célzó szervezőmunka megkezdéséhez járuljon hozzá.

A MAGYE megalakulása

A művelődésügyi miniszter válaszlevelében többek között országos felmérésre adott engedélyt. A feladattal megbízott Dr. Göllesz Viktor 118 intézménynek küldött tájékoztató levelet, kérve, hogy a levélhez mellékelt kérdőívet az egyesület megalakulása esetén annak tagjai sorába önként belépni kívánó gyógypedagógusok aláírásával juttassák vissza.

A megkeresésre 118 intézmény reagált, és összesen 1594 aláírást tartalmaztak a visszaérkezett kérdőívek.

A művelődésügyi miniszter a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének megalakulását 1971 decemberében engedélyezte, melynek folyományaként 1972. február 12-én megtartotta alakuló ülését a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete.

MAGYE 50 évének ünnepe

A 2022-es évben e jeles eseményre szakmai rendezvényekkel, konferenciákkal emlékezünk, elsőként 2022. március 30-án 14.00 órai kezdettel ünnepi elnökségi üléssel tisztelgünk az egyesület alaptói és az 50 éves szakmai és képviseleti tevékenység előtt, melyre szeretettel hívunk mindenkit a személyes részvétel, vagy az online közvetítés lehetőségével.

2022. február 12. MAGYE Elnöksége

A képen emberek felemelik a kezüket szavazáshoz.