Tisztújító közgyűlés online

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2021. december 17-én 14 órától tartja a tisztújítással kapcsolatos közgyűlését online térben. A részvételhez regisztráció szükséges. A tájékoztató levél a következőkben olvasható.

Tisztelt Egyesületi Tag!


Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2021. évi közgyűlésére.
Időpont: 2021. december 17. 14.00 óra


Napirendi pontok:
1) Főtitkári megnyitó
2) Szavazatszámláló bizottság beszámolója a tisztségviselő választás eredményéről
3) Szavazatszám azonosság esetén az új elnökségbe jutó tagok megválasztása titkos
szavazással
4.) Elnökségbe jutó tagok nevének kihírdetése
5.) Leköszönő elnök záró beszéde


A közgyűlést online formában szervezzük meg, amelyre a regisztrációt a magye.kozgyules@gmail.com e-mail címre várjuk 2021. december 15-ig.
Részvételi joggal csak tagdíjfizető tagjaink rendelkeznek.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanezen a napon, változatlan napirenddel 14.30 órára újra összehívjuk.

Budapest, 2021. december 1.

Gereben Ferencné Kajáry Ildikó
elnök sk. főtitkár sk.