MAGYE Közgyűlés

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2022. évi közgyűlésére.

Időpont: 2022. május 30. 15.00 óra

Napirendi pontok:

  • Elnöki megnyitó
  • Főtitkári beszámoló
  • Felügyelő bizottság beszámolója
  • Beszámoló elfogadásáról szavazás
  • Munkaterv elfogadása
  • Elnöki zárszó

A közgyűlést online formában szervezzük meg, amelyre a regisztrációt a   magye.kozgyules@gmail.com e-mail címre várjuk 2022. május 27-ig.

Részvételi  joggal csak tagdíjfizető tagjaink rendelkeznek.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanezen a napon, változatlan napirenddel 15.30 órára újra összehívjuk.Budapest, 2022. május 10. 

                              Reményi Tamás, elnök sk.                                                  Kajáry Ildikó, főtitkár sk.