2023. évi MAGYE közgyűlés – 2024.05.30.

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2023. évi közgyűlésére.
Időpont: 2024. május 30. 15.00 óra
Napirendi pontok:
1) Elnöki megnyitó
2) Főtitkári beszámoló
3) Felügyelő bizottság beszámolója
4) Beszámoló elfogadásáról szavazás
5) Munkaterv elfogadása
6) Elnöki zárszó

A közgyűlést online formában szervezzük meg, amelyre a regisztrációt a magye.kozgyules@gmail.com e-mail címre várjuk 2023. május 27-ig.
Részvételi joggal csak tagdíjfizető tagjaink rendelkeznek.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanezen a napon, változatlan napirenddel 15.30 órára újra összehívjuk.