A MAGYE elnökségének tájékoztatója az egyesület tagsága felé a 2022. márciusában megszervezett határozatlan idejű pedagógus sztrájkkal kapcsolatban

A 2022. márciusában megszervezett határozatlan idejű pedagógus sztrájk és a kapcsolódó tiltakozó megmozdulások, a magyar pedagógusok bérkövetelése mellett a sztrájkjogokat korlátozó A köznevelési
intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet arányosságát is
vitatja. E rendelet 1.§ (8) pontja a gyógypedagógusok számára lényegében ellehetetleníti, formálissá teszi a sztrájkban való részvételt.
(8) A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki épségének megóvása érdekében biztosítani kell a sztrájkot megelőzően fennállt körülmények között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan személyek által nyújtott ellátást (ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást).

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete mind a gyógypedagógusok, mind az ellátott gyermekek, tanulók jogait és érdekeit szem előtt és tiszteletben tartva szeretné képviselni a gyógypedagógia ügyét, figyelembe véve az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által e tárgyban kiadott állásfoglalást.

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, mint szakmai szervezet a két alapjog (a sztrájkhoz való alapjog
és a gyermekek oktatáshoz való joga) ütközése kapcsán felmerült vitás kérdések tárgyalás útján történő
tisztázását, rendezését tartja célszerűnek. A kialakult helyzet ugyanis megosztja a gyógy/pedagógus közösségeket és a tantestületekben a munkavégzést is nehezítő feszültségeket, konfrontációt eredményez, amely az oktató/nevelő munkát negatívan befolyásolja. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete hangsúlyozza, hogy a gyermekek, tanulók jogainak és szakmai érdekeinek teljesülése csak feszültségmentes nevelési, oktatási környezetben biztosítható.

Az alapjogok kollíziója 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet alapján jelen helyzetben különösen a
gyógypedagógia területét érinti. Érzékelve a feszültséget, Egyesületünk mindent meg kíván tenni
alapszabályának megfelelően, hogy közvetítse az illetékes szervezetek felé a tagság részéről megfogalmazott kérdéseket, észrevételeket.

Egyesületünk szakmai szervezetként nem rendelkezik jogvédő és/vagy szakszervezeti jogosultságokkal,
elsősorban szakmai kérdésekben illetékes, tagjaink élhetnek a pedagógus szakszervezetekbe való belépés
lehetőségével, illetve jogsérelem, diszkrimináció észlelése esetén jogvédő hatósággal, szervezettel való
kapcsolatfelvétel lehetőségével.

Jelen helyzetben a pedagógus sztrájk során komoly szakmai kérdések, különösképp a gyógypedagógia
jövőbeli szakember erőforrásainak kérdése is felmerült, mely a következő években sürgős megoldást
igényel. Egyesületünk elkötelezett, hogy részletesen kidolgozott szakmai anyagok előkészítésével és a
döntéshozókkal, jogalkotókkal való preventív, proaktív kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakításával biztosítsa a gyógypedagógia és a gyógypedagógusok szakmai érdekeinek az előmozdítását. Egyesületünk
igyekszik a tagság irányából érkező problémákra reagálni, lehetőségeihez mérten a szükséges intézkedéseket megtenni és a döntéshozók felé az észrevételeket jelezni.

Budapest, 2022. március 18.

MAGYE Elnöksége