SZENZOROS INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS, MOZGÁS, NYELVI KÉPESSÉG

A FROSTIG-ELVEN ALAPULÓ NEVELÉSI TERÁPIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete örömmel ad hírt, hogy elnöksége több tagjának és a szakterület több kiemelkedő szakemberkének közös műve elkészült és már hozzáférhető a könyvesboltokban.

Gerebenné Várbíró Katalin – Reményi Tamás – Rosta Katalin

SZENZOROS INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS, MOZGÁS, NYELVI KÉPESSÉG

További szerzőtársak: Alkonyi Mária, Bödös Eszter, Schuchné Rumpli Henriette, Svraka Bernadett, Vajdáné Kutas Csilla

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar és az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollágáinak együttműködésével elkészült könyvünk fő fejezetei:

1. EGY ÉLETÚT ÁLLOMÁSAI – TANULÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

2. FEJLŐDÉS EGYÉNI ÚTJAI. A DIAGNOSZTIKA ÉS A TERÁPIA EGYSÉGE A SZÜKSÉGLETALAPÚ ELLÁTÁSBAN

3. TANULÁS – MEGISMERÉS – ELTÉRŐ FEJLŐDÉS

4. MEGISMERÉS – CSELEKVÉS – INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS

5. HOLISZTIKUS SZENZOROS FELDOLGOZÁS. A SZENZOROS INTEGRÁCIÓ SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MEGISMERÉSBEN

6. A VIZUÁLIS ALAPÚ NEUROKOGNITÍV KÉPESSÉGZAVAROK JELLEMZŐI A GYERMEKI TELJESÍTMÉNYEKBEN

7. A FROSTIG-ELVEN ALAPULÓ NEVELÉSI TERÁPIA PROGRAMRENDSZERÉNEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GYAKORLATBAN. MOZGÁS ÉS VIZUÁLIS FELDOLGOZÁS

8. TEREPMUNKA – SZÍNTEREK

9. A TERÁPIÁS HATÉKONYSÁG ELEMZÉSE – HAZAI TAPASZTALATOK

10. KITEKINTÉS

A világ megismerése minden gyermek számára kihívásokkal teli hosszú időszak, amelyet időszakosan nehézségek is kísérhetnek. A 20. század második felében a pszichológiai, pedagógiai és gyógypedagógiai ismeretek összefonódásának eredményeként kiteljesedtek azok az irányzatok, amelyek a világ megismerését segítő tanulási folyamatok hatékonyságának javítását állították a középpontba.

Marianne Frostig az egyik élharcosa volt annak, hogy a támogatást igénylő gyermekek pedagógusaik bevonásával képesek legyenek leküzdeni nehézségeiket, és sikeres felnőttekké váljanak. A vizuális feldolgozás folyamatát középpontba állító diagnosztikusan megalapozott terápiás koncepciója az információfeldolgozás komplex rendszerét, az egyéni szükségletekre épülő nevelés kiemelt szerepét állította középpontba.

Könyvünk az első olyan hazai közlemény, amely betekintést nyújt az életműbe és a Frostig-program sokéves, hazai tapasztalatokra épülő gyakorlati alkalmazásába.

Bővebb információ: https://www.gondolatkiado.hu/szenzoros-informacio-feldolgozas-mozgas-nyelvi-kepesseg-a-frostig-elven-alapulo-nevelesi-terapia-elmelete-es-gyakorlata