Korai fejlesztési,- iskola egészségügy

Korai fejlesztési,- iskola egészségügy

A szakosztály célja, feladata

A korai intervenció egy gyűjtőfogalom, amely magában foglalja nemcsak a gyermek konkrét megsegítését, hanem a sérült gyermek családjának, a szűkebb-tágabb környezetének a támogatását is, egyfajta komplex tanácsadást. Ez egy széles körű, interdiszciplináris szakemberek által végzett tevékenység, egy transzdiszciplináris szemlélet. A korai fejlesztés egy szelete a korai intervenciónak, amikor egy vagy több fejlesztési módszerrel próbálnak a kisgyermeknek segíteni. Ez elsősorban gyógypedagógusok által használt, pedagógiai tevékenységet jelölő fogalom. A korai fejlesztés és gondozás a pedagógiai szakszolgálatokról szóló, 15/2013 EMMI Rendelet alapján szabályozott. E tevékenység a rehabilitáció részeként – a 0-5 éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített programja, amely komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai oktatást és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában. Korai fejlesztésre jogosultak azok a gyermekek, akik megfelelő diagnosztikai vizsgálómódszerrel jelentős elmaradást mutatnak egy vagy több fejlődési területen: mozgásfejlődés, értelmi fejlődés, hallás- és látásfejlődés, kommunikáció-, beszéd- és nyelvi fejlődés, szociális, érzelmi fejlődés, viselkedés, olyan diagnosztizált állapotokban, amelyek fejlődési elmaradást eredményeznek, akik a diagnosztikai folyamatot követően, nagy valószínűséggel fejlődésükben tartós elmaradást mutatnak, vagy fognak mutatni. Az ellátásba való bekapcsolódást az országos hatáskörű szakértői bizottságok, illetve az illetékes megyei vagy járási pedagógiai szakszolgálatok szakértői véleménye alapozza meg.

A MAGYE Korai Fejlesztés Szakosztály lehetőséget biztosít az e területen dolgozó gyógypedagógus és más végzettségű szakemberek összefogására, közös szakmai együttgondolkodásra, szakmai önképzésre. Az évenként megrendezendő országos konferencia szakosztályi programja széles spektrumban igyekszik beszámolni az országban folyó korai intervenciós tevékenységek szakmai tartalmáról, tapasztalatairól, újdonságairól. Lehetőség van egyéb szakmai programok, képzések megvalósítására is. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete országos civil szervezetként szükség esetén érdekképviseletet is biztosít tagjainak, valamint szakmai kérdésekben állásfoglalást tehet az oktatáspolitika felé.

A szakosztály elnöksége

Elnök – Biró Rita Zsófia

Vezetőségi tag – Meszéna Tamásné

Vezetőségi tag – Stummer Mária

Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp