Logopédia

Logopédia

A szakosztály célja, feladata

A logopédia a gyógypedagógiának az a területe, amely a hang,- beszéd,- és nyelvi zavarok kérdéseivel életkorokon átívelve foglalkozik. Szakosztályunk tagjai az ellátórendszer különböző intézményeiben, a közoktatásban és az egészségügyi ellátásban egyaránt tevékenykednek. Szakosztályunknak ezért fő célkitűzése, hogy fórumot biztosítson valamennyi logopédus és a társszakmák képviselői számára, akik a logopédiai diagnosztika terápia és rehabilitáció kérdéseivel  foglalkoznak és  tevékenységükkel segítik szakterületünk fejlődését. Szakosztályunk nagy szerepet játszott a korábbi években a Logopédusok Szakmai Etikai Kódexének kidolgozásában, amely alapvető iránymutatás a logopédusok számára.

Szakosztályunk aktív szakmai kapcsolatot tart fenn a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségével és a Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társasággal, ahol tagjaink közül többen személyes tagságukon keresztül is képviselik a logopédia területét; együttműködünk a hang,- beszéd, – és nyelvi zavarok miatt logopédiai ellátást igénylő népesség életminőségének javításában.  A MAGYE hagyományos konferenciái, a társ-egyesületek rendezvényein való részvétel magas látogatottsága jelzi, hogy van igény a közös gondolkodásra és cselekvésre.

Törekvéseink közé tartozik éppen ezért az újabb szakmai eredmények bemutatása, kutatási tapasztalatok ismertetése éppen úgy, mint az ellátás problémáinak felvetése, javaslatok megfogalmazása, a szakterület érdekképviselete.  Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy rendezvényeinken a korai logopédiai ellátás és a felnőtt-ellátás kérdései, illetve az alapellátás mellett az SNI-ellátásban megjelenő speciális szakmai szempontok megjelenjenek.  

Fontosnak tartjuk, hogy szakosztályunk tevékenysége az Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar mellett valamennyi képzőhelyen ismert legyen. Várjuk tagjaink közé azokat a hallgatókat, akik tevékenységüket a későbbiekben a logopédia területén kívánják folytatni függetlenül attól, hogy a logopédiai megsegítést igénylő gyermek/tanuló/felnőtt népesség mely csoportjaival dolgoznak.

A szakosztály elnöksége

Elnök – Gáti-Bőti Mariann

Vezetőségi tag – Herbainé Szekeres Erika

Kapcsolat

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.)

ADÓSZÁM: 19024251-1-42

web

wdtp