Tanulási környezet – Módszer – Fejlesztő eszköz

A Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakosztály által szervezett A robotika alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógiában című műhelykonferencia tapasztalatainak beszámolója

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakosztálya szakosztályi napot rendezett 2023. 05. 10-én az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Az ülést Dr. Szekeres Ágota docens, a kar oktatója, a MAGYE Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakosztály vezetője nyitotta meg, majd Reményi Tamás, a MAGYE elnöke köszöntötte az ülés résztvevőit. A műhelykonferencia első órájában online vagy személyes jelenléttel három előadást hallgathattak meg az érdeklődők – Mucsiné Erdei Mónika a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI intézményvezetője és az SZTE JGYPK mesteroktatója fogalmi összefüggéseket feltáró előadásában a digitális tanulási környezet és elsősorban az oktatási célú robotok szerepét vázolta fel a problémamegoldó gondolkodás és a végrehajtó funkciók fejlesztése szempontjából. Dr. Kálózi-Szabó Csilla, az ELTE Bárczi Kar oktatója egy három éves, Erasmus projekt keretében létrehozott fejlesztőprogramról, a Ride projektről, mint szövegértést fejlesztő módszertani lehetőségről beszélt előadásában, majd bemutatta a fejlesztő program hatástanulmányát, mely az olvasás iránti motiváció és a szociális készségek fejlődését tárta fel. A délelőttöt Besenyő Judit, az ELTE Bárczi Gyakorlóiskola gyógypedagógusának izgalmas előadása zárta, aki előadásában a padlórobotok bevezetésének rendkívül alapos, lépésekre bontott előadását mutatta be.

A műhelykonferencia második részében két helyszínen sajátélményű tapasztalatokat, módszertani ötleteket gyűjthettek a jelenlévők. Az első helyszínen a padlórobotokkal kapcsolatos változatos tevékenységeket és feladattípusokat ismerhettek meg az érdeklődők Sziráné Szabó Krisztina, Besenyő Judit és Elek Zsuzsanna  segítségével a problémamegoldó gondolkodás, a matematikai és az olvasás-szövegértés területén. A 2. helyszínen a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI gyógypedagógusai mutatták be azokat a színes és változatos módszertani lehetőséget, amelyek a szín- és vonalkövető robotokban jelentenek, valamint lehetőség nyílt a Scottie go és az Artec robotkészletek programozására is. Az intézmény intenzív eszközfejlesztést hajtott végre robotika terén elsősorban pályázati forrásokból az utóbbi 4 évben – a robotikai eszközöket óvodától iskoláig és az integrációban is egyre növekvő arányban használják a gyógypedagógusok, az eszközök motiváló szerepe mellett számtalan fejlesztési területet is kihasználva.

A műhelykonferencia zárásaként kerekasztal-beszélgetést hallgattak a résztvevők a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztőbizottságának vezetőjével dr Virányi Anitával, a szerkesztőbizottság korábbi és jelenlegi tagjával dr Lénárt Zoltánnal, valamint a folyóirat korábbi és jelenlegi szerzőivel. A kerekasztal-beszélgetést múltidéző gondolataival gazdagította Gerebenné dr Várbíró Katalin, a MAGYE Tiszteletbeli Elnöke. A szerkesztőbizottság állást foglalt a gyakorlatorientált,  szakmai szempontú írások iránti igényről, melyre a következő időszaktól akár mentori támogatást is igénybe vehetnek a leendő szerzők.

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Tanulásban akadályozottak szakmai konferenciája egy nyüzsgő, színes, módszertani tapasztalatokban gazdag programnak bizonyult, mely számos téren támogatta a résztvevő pedagógusok kompetenciájának, motivációjának fejlődését.

A konferencia előadásai, valamint a GYOSZE kerekasztal-beszélgetés a későbbiekben is megtekinthető a következő linken: https://magye-1972.hu/events/magye-tanulasban-akadalyozottak-pedagogiaja-szakosztaly-szakosztalyi-napja-2023-05-10/?fbclid=IwAR2WN4aclnG2XWS0t59PnQWV_iNiTFpli9atPxBMhlPH2fysSSyA3UDCmsU

Köszönjük az előadók és a workshop résztvevőinek munkáját!

Várjuk sorainkba a gyógypedagógusokat!

Belépéshez szükséges információk:  https://magye-1972.hu/szervezetunk/tagsagugyek/

                                                                                                          Mucsiné Erdei Mónika                                                                                                           MAGYE Elnökségi tag