Vassné dr. Kovács Emőke díj

Vassné dr. Kovács Emőke díjas logopédusok a XVIII. kerületben

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének logopédiai munkacsoportjában nagyon sok kiváló logopédust ismerhettem meg az évek során. Az elvégzett logopédusi munka elismerésére régebb óta érlelődik bennem egy díj alapítása. Ehhez több oldalról megerősítést kaphattam, így 2018-ben sor kerülhetett ennek a hosszabb egyeztetéseket tartalmazó folyatnak az elindítására. A díj létrehozásának folyamatában az EMMI elismerés alapításával kapcsolatos tájékoztató levelét is alapnak tekintettem. Köszönetemet fejezem ki, Dr. Kovács Emmának, Vassné dr Kovács Emőke testvérének, továbbá a XVIII. kerületi SOFI EGYMI korábbi igazgatójának, Kálmán Katalinnak, a XXII. kerületi logopédiai munkacsoport részéről Szabóné Vékony Andreának, a XVIII. kerületi logopédusoknak, és Pais Csaba formatervezési munkájának (Paizs Design) a Díj megalapításának támogatásáért. A kerületi alapítású Vasné dr. Kovács Emőke díj szakmai színvonalát nagy mértékben emeli díszoklevelek kiállításával a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Dr. Gereben Ferencné elnökasszony és Kajáry Ildikó főtitkár pártfogásával.

Az általam alapított Vassné dr. Kovács Emőke díj annak a logopédusnak adható, aki több éven át, kitartóan, magas szakmai színvonalon végezte a XVIII. kerületi óvodás és iskolás gyermekek nyelv-, és beszédkorrekciós, logopédiai ellátását. Szívesen fogadja a rábízott újonnan belépő munkatársakat, mentorként segítve szakmai fejlődésüket. A logopédus-képzést is támogatja: hallgatókat fogad rendszeresen, akik számára hitelesen tudja átadni a nyelv- és beszédjavító munka lépéseit, a szakmai elkötelezettséget. A XVIII. kerületi gyermek/tanulók számára sokrétű szakmai tudását önzetlen módon biztosítja, az intézmények pedagógusait segíti a beszédproblémás helyzetek megoldásában. A szülőkhöz empatikusan fordul, ezzel is segítve a nyelv és beszéd terápiájának folyamatát. A kerületi logopédiai munkacsoport aktív tagjaként előrevivő szakmai inspirációkkal segíti a munkatársait. Szakmai fórumokon hiteles megnyilvánulásaival, előadásaival a XVIII. kerületi beszédjavító munkát méltón képviseli.

Lehetőségeink szerint minden évben két munkatársunk kaphatja meg ezt a Vassné dr Kovács Emőke Díjat: egy tapasztaltabb kolléga, valamint a pályája kezdetibb szakaszán járó nagyfokú szakmai elkötelezettséggel dolgozó logopédus kolléga.

2020-ban Vassné dr. Kovács Emőke díjban részesült Ravaszné Bencze Veronika

Ravaszné Bencze Veronika a XVIII. kerületben 15 éve kezdte logopédiai munkáját, amelyet alapos szakmai tudása, a logopédiai munkacsoport szakmai rendezvényei nyújtott sokrétű segítségadása, logopédus-hallgatók fogadása teszik elismerésre méltóvá.

Veronika részt vesz az óvodai beszédhibások ellátásában. Mindegyik intézményében nagyon precízen és szakmai alapossággal végzi a kerületi beszédhibás gyermekek ellátását. A munkaközösségben rendszeresen beszámol a tapasztalatairól, a kerületi rendezvényeinken fotózással, video készítésével, meghívók és oklevelek igényes megtervezésével segíti a logopédiai munkacsoportot. Magas szintű önképzéssel rendszeresen bővíti tudását. Nagyfokú empátiával és személyes odafigyeléssel kíséri a jövő logopédusait, akik hallgatóként hozzá kerülnek. A logopédiai munkacsoportra nagy hatással van kedves személyisége. Igazi csapatépítő, akire minden kérdésben számíthatunk. Az emberi és a szakmai oldal egyensúlyát jól megvalósítja. Nagyon kedvesen fogadja az újonnan belépő munkatársakat, mindenkit aktívan buzdít saját mentálhigiénéjének megőrzésére.

2020-ban Vassné dr. Kovács Emőke díjban részesült Szakács-Antós Kata

Szakács-Antós Kata XVIII. kerületben 3 éve kezdte logopédiai munkáját, amelyet alapos szakmai tudása és az ambuláns logopédiai ellátásban nyújtott rendszerszemléletről számot adó munkája teszik elismerésre méltóvá.

Kata részt vesz az óvodai és az ambuláns beszédhibások ellátásában egyaránt. Gulyás Klára kolléganőnknél volt szakmai gyakorlaton. Megismerkedve a munkacsoporttal elhatározta, hogy a XVIII. kerületben fogja eltölteni pályakezdő éveit. Nagyon kedves személyiség. Mindegyik intézményében precízen és szakmai alapossággal végzi a kerületi beszédhibás gyermekek ellátását. A munkaközösségben rendszeresen beszámolt a tapasztalatairól, a kerületi rendezvényeinken műsorvezetőként, beszédfejlesztő játékok bemutatójaként vesz részt. A belépő új munkatársakat nagy lelkesedéssel mentorálja. A logopédiai rendezvényeken, sajtó megjelenéseknél minden esetben számíthat rá a munkacsoport. A véleményét markánsan megfogalmazza, képes kiállni saját szakmai álláspontjáért. Kívánjuk, hogy inspiráló ötletei, pozitív személyisége továbbra is segítse a XVIII. kerületi beszédhibás gyermekek terápiáját.

A díjak átadására 2020. október 11.-én, az Őszi Pedagógiai Napok keretében megrendezett „Mi a szösz, Szösz néne? (Varró Dániel verséből idézve)”- Új utak a logopédiában, a megváltozott környezet kihívásai című online gyógypedagógiai/logopédiai konferencián került sor. A díjazottak nagy örömmel vették át a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete által adományozott díszokleveleket.

Budapest, 2020. 11. 06.                 

Karayné Pavalacs Zsuzsa logopédus
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye