Tanulmánykötet borító 2022

2022. Tanulmánykötet

Az 50 éves Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar együttműködésével jelenteti meg tanulmánykötetét a 2022. június 29- július 1. között Miskolcon tartott Országos Szakmai Konferenciájáról. A konferencia és egyben a tanulmánykötet címe Együtt vagyunk erősek!- esélyegyenlőség, integráció és inklúzió a köznevelésben és a társadalomban, mely a gyógypedagógia jelen korából képez színes lenyomatot. A 225 oldalas szakmai kiadvány 35 tanulmányt tartalmaz a gyógypedagógia széles spektrumából.

A tanulmánykötet letölthető az ELTE EDIT rendszeréből.

Tanulmánykötet_2018 borítója

2018. Gyógypedagógia – dialógusban

Gyógypedagógia – dialógusban Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek egyéni megsegítésének lehetőségei

A kötet a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének éves szakmai konferenciáján elhangzott előadások alapján készült rövid tanulmányokat tartalmazza. A kötet bemutatja, hogy a szakemberek és segítő szervezetek közreműködésével miként lehet elősegíteni a speciális társadalmi megsegítést igényló gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségének javulását, esélyegyenlőségének megvalósulását.

Kötet szerkesztői
Gereben, Ferencné (ed.); Cserti-Szauer, Csilla (ed.); Bíró, Rita (ed.); Egri, Tímea (ed.); Garai, Szilvia (ed.); Hegedüs-Beleznai, Csilla (ed.); Katona, Vanda (ed.); Lénárt, Zoltán (ed.); Sándor, Anikó (ed.); Radványi, Katalin (ed.); Sósné Pintye, Mária (ed.); Szekeres, Ágota (ed.)

A tanulmánykötet letölthető az ELTE EDIT rendszerből.

10eves a MAGYE könyv borítója

10 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1983.

Dr. Méhes József, a MAGYE elnöke: A konferencia értékelése

A jubileumi összejövetelünk – az elnökségi koncepciónak megfelelően – a számvetés konferenciája volt. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének szakosztályvezetői tudományterületük gyakorlatát, eredményeit, mai állását foglalták össze és értékelték, figyelembe véve Egyesületünk szerepkörét.
  Részt vevő tagságunk nem mindennapi távlatokat járt be az egyetemes gyógypedagógia kiszélesedett látóhatárán. Megállapíthattuk, hogy imponáló szellemi és erkölcsi tőke birtokosai vagyunk. A gyógypedagógia cselekvő humanitása közösségi dimenzióit abban leli meg, hogy társadalmi részvételi alternatívákat keres neveltjei számára. Területe ma kiszélesedett a felnőtt fogyatékosok, az inadaptált gyermekek és ifjak, valamint a rendhagyó (deviáns) magatartású csoportok irányába …

Tankönyvkiadó, Budapest, 1983

Szerkesztette: dr. Tóth György

könyvborító - Értelmi fogyatékos gyermekek testi fejlődése

2008. Értelmi fogyatékos gyermekek testi fejlődése

könyvborító - Értelmi fogyatékos gyermekek testi fejlődése

A kiadvány tárgya az értelmi fogyatékos gyermekek növekedésének, testi fejlődésének és testalkatának áttekintése a testi neveléssel, a társadalmi beilleszkedéssel és a munkahelyi beválással összefüggésben. A munka részben arra a hosszmetszeti növekedésvizsgálatra épül, amely az intézetben 1975 és 2007 között, több mint harminc évig zajlott. Kitér a testi nevelésre a korai fejlesztéstől az iskoláskorig, az értelmi fogyatékosok sportjára és a versenyzővé válás feltételeire, valamint a testi nevelés és a sport jelentőségére a munkahelyi beválásban és általában a társadalmi beilleszkedésben. Végezetül bemutatja néhány imbecillis személy sikeres életútját, akik Homokról, felnövekedvén a Diósjenői Intézetbe kerültek. Függelékben Dr. Horváth László tanár úr emlékére áttekinti a Down syndroma magyarországi kutatásának történetét.

A kötet kétnyelvű: a magyar szöveg párhuzamosan angolul is olvasható.

MAGYE_konferenciakötet_2019

2019. Tanulmánykötet

A konferencia kötetet a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar együttműködésével jelenteti meg, amely fontos együttműködés a szervezetünk életében.A konferenciakötet címe Rehabilitáció – életkorok, intézmények, szükségletek és lehetőségek a szolgáltatások hazai rendszerében követi a 2019. évben megvalósult Országos Szakmai Konferencia fő témáját. A 341 oldalas szakmai kiadvány 43 tanulmányt tartalmaz a gyógypedagógia széles spektrumából.

A tanulmánykötet letölthető az ELTE EDIT rendszeréből.